Lagerarbetet förbättras med handdator

Lagerarbete kan vara intensivt och innebär att det är mycket att hålla reda på. För att klara av arbetet behöver lagerarbetare vara organiserade och effektiva. Därför är det klokt att investera i modern teknik på lager.

När varje medarbetare har hand- och fickdatorer kan de snabbt justera och kontrollera lagersaldot, samtidigt som pallar och varor körs ut till kund. Det finns också många andra fördelar med att ha modern teknik på ett lager.

Så förbättrar handdatorer lagerhanteringen

Att ha en bra logistik och planering på lagret är särskilt viktigt vid stora leveranser. E-handeln växer snabbt och har gjort logistik och lager attraktivt på börsen. Andra fördelar som logistikhantering med handdatorer erbjuder är:

  • Användarvänligt
  • Enkelt att lära sig
  • Samplock
  • Bättre datakvalitet

När lagerpersonalen använder en handdator med ett bra affärssystem på är det enkelt att skapa jobbköer för leveranser och påfyllnadsorder. Lagerarbetarna måste inte välja mellan vad de tror är viktigast att göra just för tillfället utan kan få uppdaterad information direkt i sin handdator. Det är också enkelt att lära sig hur en handdator fungerar, då dessa brukar ha användarvänliga gränssnitt. På detta sätt är det lätt och effektivt att lära upp och utbilda ny personal.

Förenkla lagerhanteringen

En logistiklösning med handdatorer gör det enkelt att skapa samplockorder av alla beställningar som ska till en viss kund vid ett särskilt leveransdatum. Handdatorlösningen gör det möjligt att göra samplock av order för flera olika kunder. En etikett kan skrivas ut för varje order, som sedan kan limmas på kartongen.

Handdatorer gör lagerhanteringen enklare och gör det möjligt att använda hyllplatser. Varje plats på hyllorna kan märkas med en streckkod, som ger en identifikation till varje unik plats. Sedan kan inleveranser ske genom att streckkoderna på hyllplatsen och artikeln skannas med handdatorn. Detta skapar en väldigt hög datakvalitet, för det går att se det angivna saldot för en artikel på hyllan. Det antal som ska plockas kommer att finnas där när lagerpersonalen utför plockuppdraget.

Samma artikel kan också ställas på flera hyllor. Detta förenklar lagrets inleveranshantering. När en inleverans ska ske så föreslår systemet i handdatorn en hylla där artikeln ska ställas. Lösningen kan också konfigureras så att endast ett maxantal tillåts per hylla. Detta är bara några av de fördelar som hand- och fickdatorer kan ge ert företag, tillsammans med rätt system på datorerna.

Scroll to top