Tekniken för miljön

Trots att nya prylar alltid är roligt måste vi visa hänsyn till vår planet. Massproducering av produkter tar av naturens resurser och det finns möjligheter att uppleva teknologin utan att slita på naturen. Tekniken har haft både bra och dåliga intryck på miljön och vi ska reda ut vilka.

För varje ny enhet som tillverkas behövs mycket material och resurser för att göra det möjligt. All typ av produktion bidrar till växthuseffekten och eftersom teknik efterfrågas mer och mer måste vi tänka på miljön vid framtagandet. Främst i elektronikprodukter är det svårt att ta fram miljövänliga batterier.

Vilka material hittar vi i en telefon?

En mobiltelefon kan innehålla upp till 30 olika typer av metaller som utvinns från gruvor runt om i världen. Metaller används till att från skalet till kretskorten och nickel, som är ett metalliskt grundämne, används i batterierna. Det används även PVC-plast i mobiltelefoner som bildar giftiga föroreningar när de förbränns, vilket sker när mobilerna inte har återvunnits. Om en mobiltelefon återvinns kan metaller och andra material användas igen. 

Återvinn

Många företag har börjat köpa in gamla enheter för att sedan restaurera dem. Enheterna köps in, fixas till, byter ut det som är kritiskt så att de fungerar lika bra som om enheten vore ny. Efter det säljs den till ett förmånligt pris. På så sätt räddar vi planeten och våra plånböcker. 

Det är inte bara negativ påverkan tekniken har haft på naturen utan den har även haft en positiv påverkan. Den moderna tekniken har gjort att vi har tagit fram elbilar, som är ett mer miljövänligt sätt att ta sig fram på. Elbilar släpper inte ut några avgaser och därför är detta ett bra hållbart alternativ sett till bilar som körs på fossila bränslen. Men däremot drivs elbilar på el som är utvunnen ur kolkraftverk, och det behövs ytterligare teknik för att göra färdmedlet miljövänligt.

Scroll to top