Så källsorterar du batterier

Återvinning är något som görs alltmer, och är en viktig del i att effektivisera användandet av resurser och för att slippa miljöfarligt avfall och skräp i naturen. Det slutliga målet är att så mycket som möjligt, kanske till och med allt återvinns eller utnyttjas på något sätt.

En av de saker som inte går att bränna upp eller bli av med på ett så enkelt sätt är batterier. De skiljer sig markant från ”vanliga” sopor och bör därför separeras. Anledningen är att de innehåller kemikalier som kan vara skadliga för både människor och miljö. Det finns en hel del olika sorts batterier. Det kan vara viktigt att ha en översiktlig koll på vilka typer av batterier som finns, och var de ska föras när de har gjort sitt. Dessutom är svenskar dåliga på att återvinna batterier, vilket är ett problem.

Typer av batterier och vart de ska källsorteras

De batterityper som finns är dels engångsbatterier vilka är alkaliska batterier och blybatterier, och dels finns det uppladdningsbara såsom litiumbatterier. Alkaliska batterier är de vanliga batterierna som används till exempelvis datormusen, och bör källsorteras för att exempelvis skapa ett säkrare kontor på arbetsplatsen. Blybatterier är de som vanligen finns i bilar. Återvinningen på alkaliska batterier är ännu ej särskilt effektiv. Men de ska fortfarande källsorteras och tas till en återvinningscentral när de förbrukats. Blybatterierna är däremot enklare att återvinna i nuläget, och ska antingen tas till en återvinningscentral eller en mack vid köp av nytt batteri. Alla batterier kan återvinnas genom att tas till återvinningscentralen. Litiumbatterier är inte bara uppladdningsbara, utan är de mest effektiva batterierna på marknaden just nu.

Utöver dessa batterityper finns några andra typer, som inte längre är lika aktuella när det kommer till tillverkning, men som fortfarande finns kvar i äldre prylar. Det kan vara kvicksilverbatterier, blybatterier, kadmiumbatterier eller nickelmetallhybrider. De tre förstnämnda är mycket giftiga, och det är väldigt viktigt att de tas till återvinningscentralen. Den sistnämnde är i princip de laddbara batterier som ser ut som vanliga engångsbatterier.

Scroll to top