Lönsamt med digitala medarbetare

Robotar och artificiell intelligens (AI) förekommer inte längre bara inom science fiction utan är idag en viktig del av hela samhället. Tack vare teknikutvecklingen är det möjligt att ”anställa” en robot för att utföra manuella och administrativa uppgifter.

En stor fördel med att låta en digital medarbetare ta hand om rutinuppgifter är att övriga medarbetare istället kan ägna sina arbetsdagar åt att utföra mer komplexa uppgifter. Med hjälp av en mjukvarurobot kan ert företag få en smart och kostnadseffektiv lösning utan att behöva anställa en person till. Till skillnad från tidigare, då det främst var stora försäkringsbolag och banker som använde tekniken, finns idag plattformar som fungerar för mindre och medelstora företag i flera branscher. Genom användning av robotic process automation hos vipetech.com kan ert företag bygga upp smarta processer som tar hand om stora delar av administration och andra rutinartade manuella arbetsuppgifter.

Anställa digitala kollegor

För att lyckas med införandet av digitala kollegor finns det flera saker som är viktiga att tänka på innan implementationen startar. Exempelvis är det viktigt att fundera igenom vilka egenskaper som kollegan ska ha och vilka den ska kommunicera med. Självklart är det även nödvändigt att gå igenom vilka arbetsuppgifter den digitala kollegan ska utföra och vilka arbetsroller den ska ersätta.

Vanliga områden där företag väljer att ersätta fysiska anställda med digitala är yrken med en stor mängd av administrativa uppgifter som ser likadana ut vecka efter vecka. Ett exempel är lönehantering, hantering av fakturor och andra enklare ekonomiuppgifter inom företag. Även övrig administration som hantering av kunduppgifter och stora informationsmängder hanteras med fördel av en digital kollega.

Det är dock inte bara inom de administrativa yrkena som en digital medarbetare kan var till stor nytta. Inom vården kan digitala kollegor hjälpa läkare att ställa diagnoser på patienter. Tack vare sin enorma datorkraft kan den snabbt gå igenom stora mängder information och sortera fram den data som är relevant för läkaren i den aktuella situationen. På så sätt sparar läkaren tid och förbättrar också chanserna att göra en korrekt bedömning eftersom beslutsunderlaget är större än annars.

För- och nackdelar med digitala kollegor

Den största fördelen med att använda digitala kollegor är att effektiviteten, och därmed lönsamheten, förbättras. De medarbetare som tidigare var tvungna att ägna delar av sin tid åt enkla rutinuppgifter kan istället lägga ner engagemang på att utveckla företaget och på att kommunicera med kunder. En annan fördel är att fel som orsakas av den mänskliga faktorn blir färre eftersom en digital kollega inte blir trött eller distraherad av omgivningen.

Några av de nackdelar som ibland lyfts fram är oron över att fler kommer att bli arbetslösa när robotar tar över deras jobb. Det som talar emot en ökning av arbetslösheten är att den nya tekniken i sin tur skapar nya jobb som dessutom är mer kreativa än de tidigare jobben.

Positiva effekter med digital kollega

  • Ökad effektivisering ger ökad lönsamhet
  • Fysiska medarbetare kan lägga tid på att utveckla företaget
  • Färre fel utan den mänskliga faktorn
  • Tråkiga arbetsuppgifter försvinner
Scroll to top