Lösningar för ett säkrare kontor

Kontor behöver skyddas både från inbrott och datastölder. Först och främst behöver du dock säkerställa kontoret fysiskt. Det kan du göra med teknik från Sectragon. Läs mer om dem och andra tekniska säkerhetslösningar i den här artikeln.

Bra säkerhet på ett kontor handlar till lika delar om tekniska lösningar och sunda säkerhetsrutiner. Genom att kombinera ett säkerhetstänk i flera lager kan du skapa en arbetsplats som är tryggad både mot inre och yttre hot. Det kan handla om allt från datastölder till inbrott. Ett bra första steg till ett säkert kontor är att ni använder er av Sectragon dörrautomatik, en metod att säkerställa att rätt människor kommer in på kontoret.

Socialtjänsten – en förebild för säkra kontor?

Många arbetsplatser har brister i arbetsmiljön, inte minst ur säkerhetssynpunkt. När det gäller inspiration för säkra kontor är Socialtjänsten en förebild. Efter en ökande hotbild började personalen för ungefär tio år sedan ställa högre krav på att deras kontor skulle bli säkrare. De började i och med det bygga om kontoren. Nu är det låsta dörrar som gäller till inre utrymmen, dörrar utrustade med passersystem, övervakningskameror i väntrummen med mera. Exakt vilken typ av säkerhetslösningar som behövs hos ditt företag beror förstås till stor del på vad ni sysslar med. Kundregister och annan data kan kräva förhöjda åtgärder för att säkerställa att ingen kan hacka era datasystem. Vid sidan av det är det geografiska läget betydelsefullt för exakt hur åtgärderna ska utformas. Om kontoret ligger i en friliggande byggnad kan det till exempel vara bra att utrusta fasaden med rörelsesensorer. Sensorer som om någon kommer nära byggnaden aktiveras och tänder belysning. Det är inte minst ett bra sätt att skydda byggnaden mot inbrott. Precis som automatiska låsanordningar med passersystem är det. Att de är automatiska innebär att de går att ställa in så att de låser kontoret eller byggnaden vid en viss tidpunkt. Personalen behöver på så sätt inte oroa sig för att glömma att låsa när arbetsdagen är över.

Scroll to top